سنسور فشار و دمای هوای ورودی(TMAP) تویوتا جی تی 86