سنسور فشار هیدرولیک فرمان تویوتا جی تی 86 (کیت بدنه)