سنسور فشار و دمای هوای ورودی(TMAP) تویاتو پرادو GX دو در