سنسور فشار و دمای هوای ورودی(TMAP) تویوتا راو 4 تیپ 2