سنسور فشار و دمای هوای ورودی(TMAP) تویوتا فورچونر VX