سنسور فشار و دمای هوای ورودی(TMAP) تویوتا هایلوکس دیزلی