سنسور فشار و دمای هوای ورودی(TMAP) رنو مگان 2000 (اتوماتیک، فول)