سنسور موقعیت دریچه گاز رنو مگان 2000 (اتوماتیک، فول)